Praktijk voor Pijn en Welzijn

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR wordt ingezet bij de behandeling van traumatische klachten (PTSS-symptomen). Maar ook bij depressie, angsten en dwanggedachten, sociale onzekerheden (w.o. een laag zelfbeeld en pesten) en traumatische gebeurtenissen als een moeilijke bevalling, ongeluk of overval kan EMDR het leven in korte tijd een positieve wending geven.

EMDR is een volwaardige en effectieve therapeutische methode, waarmee blijvende emotionele reacties op ingrijpende gebeurtenissen opnieuw beleefd, verwerkt en ontladen kunnen worden. Dit gebeurt door stimulatie van het brein met behulp van o.a. herhalende oogbewegingen, zogenoemde audioklikjes en wisselende trillingen via een thera-tapper.

EMDR bij trauma

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op het leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een dergelijke traumatische herinnering zijn heftige emoties, levendige herbelevingen en fysieke stressreacties dien ten gevolge. Deze raken ook later geactiveerd, in situaties die gelijkenissen vertonen met de aanvankelijke traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid, geur of een beeld jaren nadien nog tot een zelfde intense herbeleving van de traumatische ervaring  leiden.

Veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Bij volwassenen met enkelvoudige en ongecompliceerde trauma’s is aangetoond dat EMDR – in vergelijking tot andere cognitieve therapieën – maar weinig sessies nodig heeft. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend; Klachten verminderen of verdwijnen vaak al na een paar behandelingen en dat resultaat is blijvend.

Ursi stelt je erg op je gemak. Zij is een ervaren therapeute, die werkt op een fijne en respectvolle wijze. Ze is een aanrader. Zeker bij traumaverwerking...💙

EMDR bij een verminderd zelfbeeld

EMDR-Zelfbeeld is een specifiek EMDR-behandelprotocol dat doelgericht wordt ingezet bij het omzetten van negatieve overtuigingen naar een realistisch en functioneel zelfbeeld;

Mensen met een negatief zelfbeeld ontwikkelen strategieën om niet met dat nare negatieve gevoel over zichzelf geconfronteerd te worden. Ze blijven op de achtergrond, nemen weinig initiatief op het gebied van relaties, studie en werk. Maar ook het omgekeerde komt ook voor; Het uit zich dan in hard werken en perfectionisme als overlevingsstrategie.

Een negatief zelfbeeld maakt kwetsbaar, maar wordt vaak niet eens zo bewust ervaren. Het toont zich dan meer in patronen van steeds weer vastlopen, eenzelfde – teleurstellende – uitkomst of zelfverwijt. Waardoor de vraag herhaald opborrelt waarom ‘het mij toch steeds weer overkomt, of niet lukt’. Naast mentale klachten gaat het vaak gepaard met fysieke ontregelingen.

Met de EMDR op het zelfbeeld kun je in relatief korte tijd werken naar het omzetten van die disfunctionele zelfovertuigingen naar een positieve, stimulerende houding. Zo ontstaat de ruimte om met een rustig gevoel meer te bereiken!

Kosten en andere voorwaarden
Voor een EMDR-intake kan rekening worden gehouden met een afspraak tot anderhalf uur. Voor de EMDR-behandelsessies geldt een opstarttarief van € 30,-. Daarbij komende de kosten voor de consulttijd, afhankelijk van de duur van de behandeling.

Kosten kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden vergoed via een Aanvullende Verzekeringen, vaak onder de noemer ‘psychosociale zorg’ of ‘alternatieve zorg’. Ze gaan niet ten koste van het eigen risico (dat gekoppeld is aan de basisverzekering). Zorgwijzer 2022 biedt overzicht van vergoedingen door aanvullende verzekeraars.

Betaling en facturatie gebeurt digitaal. Zie voorwaarden voor meer info.

Consultkosten 2022
Opstartkosten: € 30,-
Bijkomend:
30 min. > € 41,-
45 min. > € 55,75
60 min. > € 70,-
75 min. > € 83,75
90 min. > € 97,-
105 min. > € 109,75

Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Contra-indicaties

EMDR heeft – omwille van de emotionele belasting – meerdere specifieke contra-indicaties; Zo kunnen hartritmestoornissen of epilepsie, maar ook een (nog) te beperkte emotionele belastbaarheid reden zijn om (nog) niet tot EMDR over te gaan. Neem gerust contact op voor overleg.