Praktijk voor Pijn en Welzijn

Coaching

doortastende en duurzame coaching voor particulieren en werkgevers
UrsiHondtong.eu is als Master Burn-outcoach® inzetbaar voor coachingstrajecten voor particulieren en werkgevers. Na melding wordt op werkdagen binnen 24 uur contact opgenomen (met particulier of  werknemer/-gever) om kennis te maken en een korte inventarisatie te doen. Offerte volgt van daaruit, waarna binnen 10 werkdagen een behandeltraject op maat wordt uitgevoerd. Doelstellingen? Hervinden van welzijn, spoedige re-integratie en duurzaam herstel. 

Coaching geen ‘natuurgeneeskundige behandelvorm’
Hoewel binnen de BATC Natuurgeneeskundige praktijk psychosociale ondersteuning wordt geboden en tijdens  therapieën als shiatsu en EMDR o.a. leef-, ontspanning- en beweegadviezen worden gegeven is sec coaching geen behandelvorm die door aanvullende zorgverzekeraars worden vergoed. Het valt daarmee buiten de behandelvormen van de BATC Natuurgeneeskundige Praktijk.

(Samen)werking(en)

Chris Scholte | Synapsis BV
UrsiHondtong.eu werkt sinds tien jaar samen met Chris Scholte waar het gaat om coaching bij stress- en burn-outherstel- en re-integratietrajecten. Hierbij kan letselschade aan de orde zijn, ook traumaverwerking. Deze samenwerking kenmerkt zich door doelgerichte coaching gericht op spoedige werkhervatting, met inzet van specialistische behandelvormen als shiatsu, EMDR en hypnotherapie. Particulieren en bedrijven/organisaties kunnen contact opnemen voor overleg en offerte.

Chris Scholte is gecertificeerd senior arbeidsdeskundige Master Stress- en Burn-outcoach, herstelcoach letselschade en hypno-en psychosociaal therapeut i.o.

UH.eu-Chris-ScholteSynapsis

VitaliteitsGroep
Sinds 2022 zet Ursi Hondtong zich in als Master Stress&Burn-out Coach® én specialist – via de VitaliteitsGroep – in voor werknemers. Zij krijgen hun stress- of burn-outhersteltraject dan aangeboden en vergoed via de werkgever (Wet Poortwachter). Ook preventieve inzet en lezingen zijn mogelijk.

De VitaliteitsGroep is dé landelijke organisatie van specialisten bij stress-, bun-outherstel & (werk)geluk, die zich richten op snel en duurzaam beter; 83% herstelt binnen 3 maanden, 93% beveelt aan! Hoe? Lees meer over de inzet van UrsiHondtong binnen de VitaliteitsGroep.

20220510_VitaliteitsGroepNederlandsmotto

Toepassingen

  • emotionele- en/of mentale instabiliteit
  • burn-out
  • stress
  • re-integratie
  • uitvalpreventie

Ursi is begripvol, zeer kundig en een echt mensen-mens.

Kosten en andere voorwaarden
Binnen de BATC Natuurgeneeskundige Praktijk worden leefstijladviezen en cognitieve ondersteuning gegeven. Deze zijn dan onderdeel van shiatsu-, psychosociale- of EMDR-therapieën. Denk hierbij onder meer aan slaap-, eet- en beweegrichtlijnen. Deze vallen mogelijk onder de natuurgeneeskundige vergoedingen van Aanvullende Verzekeraars.

Coaching niet vergoed via Aanvullende Zorgverzekering
Met nadruk wordt gesteld dat sec coaching door UrsiHondtong.eu kan worden uitgevoerd. bij stress- en burn-out – voor particulieren en werkgevers. Kosten worden dan niet door Aanvullende Zorgverzekeraars vergoed.

Offerte, facturatie en betaling gebeurt digitaal. Bij inzet van Ursi Hondtong via de VitaliteitsGroep zal door hen offerte en facturatie worden verzorgd. Zie de voorwaarden voor meer info.

Coachingskosten 2022
Kosten voor coaching vallen buiten de vergoedingen van Aanvullende Verzekeraars.

De wet Poortwachter geeft werknemers ruimte om ziektekosten te verhalen bij hun werkgever, als deze niet via verzekering gedekt worden.

Wanneer mijn hoofd te vol is weet ik bij wie ik moet zijn om weer de juiste energie te krijgen.