Praktijk voor Pijn en Welzijn

5 natuurgerichte principes

Alles in en om ons heen is energie. Het vormt de basis van ons functioneren en heeft daarmee de primaire zorg binnen de natuurgeneeskundige praktijk. Energie vormt de eerste van de vijf natuurgerichte principes. De andere vier komen hieruit voort en bieden een stappenplan in de natuurgeneeskundige therapie.

Energie
Als we te weinig energie hebben kunnen we dat missen. Maar ook een teveel kan gevolgen hebben voor de balans die we met onze gezondheid ervaren. In de praktijk wordt allereerst naar het optimaliseren van de energiestromen gewerkt, door blokkades te verhelpen, tekorten aan te vullen en een overmaat te sederen.

Prikkeloverdracht
Het zenuwstelsel verzorgt in ons lichaam de aansturing van hersenen naar de rest van het lichaam en terug. Signalen van en naar de hersenen zijn bepalend voor hoe we handelen. Of dat juist niet meer doen. Een verstoorde communicatie kan – vaak onopgemerkt – leiden tot een breed scala aan klachten. Prikkeloverdracht heeft de tweede prioriteit in de behandeling.

Drainage
Met een uitgebalanceerde energiehuishouding en goed functionerende prikkeloverdracht richt de BATC-natuurgeneeskundig therapeut de aandacht op de afvoer van schadelijke stoffen uit het lichaam. Naast fysieke verontreiniging wordt gekeken naar geestelijk bepalende factoren, waaronder de stressbeleving. Drainage is een belangrijke stap in elk herstelproces.

Voeding
Wat we tot ons nemen – fysiek én geestelijk – kan ons verder helpen, maar dat hoeft niet; Waar het ene lichaam energie haalt uit bepaalde voeding, kan het andere daarop onverdraagzaam reageren. En dat geldt niet alleen voor wat we tastbaar tot ons nemen; Ook boosheid, spanning en angst kunnen tot gezondheidsschade leiden. Bij de invulling van dit natuurgerichte principe binnen de behandeling mag een voedingsadvies verwacht worden, dat verder reikt dan het kip-en-ei-verhaal.

Psyche
Binnen de holistische praktijk wordt het functioneren van een mens als een geheel – en in interactie met zijn omgeving – bekeken. Lichamelijke, mentale, spirituele en energetische aspecten zijn daarin met elkaar verbonden. In deze laatste fase komen de bewustwording van belemmerende emoties, leef- en/of gedragspatronen aan bod; Als vergelijkbare gebeurtenissen zich blijven voordoen. Soortgelijke reacties van mensen herhaald onbegrip oproepen is het tijd om hierop het licht te laten schijnen. Dan kan losgelaten of doorbroken worden en het genezingsproces tot voltooiing gebracht worden.