Praktijk voor Pijn en Welzijn

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door UrsiHondtong.eu met zorg samengesteld en onderhouden. Fouten zijn niet uitgesloten. De informatie is uitsluitend informatief bedoeld en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. UrsiHondtong.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik ervan, of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of voor schade t.g.v. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Toegepaste verwijzingen en/of hyperlinks op deze site zijn met zorg geselecteerd. Ze verwijzen naar sites die niet door UrsiHondtong.eu worden beheerd. UrsiHondtong.eu geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van die sites.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten en afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en het ontwerp van deze website berusten bij UrsiHondtong.eu en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen) ervan voor niet-persoonlijk gebruik is op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UrsiHondtong.eu toegestaan.

UrsiHondtong.eu garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking ervan.

Met dank aan: Karin Janssen (karinjanssen.nl) en Martien Schouten (fotowerkt.nl)